Å port nas povezuje
1. Vodenje in koordinacija        
 • Delovna skupina projekta
 • Določitev projektne pisarne in medsebojnih obveznosti in pristojnosti
 • Izdelava dolgoročne strategije
 • Vsebinsko in finančno poročanje in evalvacija
 
2. Novi program športne rekreacije – ekipna olimpijada
 • Razvoj novega programa
 • Izvajanje novega programa
 • Udeleženci novega programa
 
3. Izobraževanja kadrov
 • Razvoj modulov izobraževanj z gradivi
 • Izvedba delavnic – izobraževanj
 • Udeleženci na izobraževanjih
 
4. Razvoj informacijskega sistema
 • Razvoj informacijskega sistema
 • Polnjenje baz podatkov
 
5. Informiranje in obvešÄanje javnosti
 • Celostna podoba projekta
 • Promocijska kampanja