Å port nas povezuje

 
 

Šport nas povezuje – projekt socialnega povezovanja Avstrijcev in Slovencev
Akronim / Kurztitel: Team Olympiad
 
Naziv vodilnega partnerja: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez

Splošni čezmejni cilji :
Socialna integracija je za sodelovanje izrazito pomembna. Kot taka omogoča razvoj področij, gospodarstva, globalno sodelovanje. Slovenija in Avstrija sta bili od nekdaj kot sosedski državi povezani. Ob vstopu Slovenije v EU je bila ukinjena formalna meja. Ta pa še vedno obstaja v glavah ljudi in kot takšna predstavlja določeno oviro in omejitev pri medsebojnem sodelovanju.
Šport kot sestavni del kakovosti življenja predstavlja za obe državi prednostno nalogo in je v uporabi kot sredstvo za krepitev zdravja, krepitev povezovanja in sodelovanja na področjih turizma, gospodarstva in drugih.
 
Splošni cilji projekta so:
- vzpostavitev tesnejše povezave Slovenije in Avstrije v obmejnem območju preko dejavnosti projekta;
- trajnostni razvoj novih programov socialne integracije in povezovanje prebivalstva v obmejnem območju;
- zagotavljanje informiranosti, pridobivanje novih znanj, krepitev odnosov;
- krepitev kadrov za izvajanje aktivnosti, možnost pretoka kadrov, ki izvaja program iz države v državo;
- zagotavljanje enakih možnosti za ženske in moške, za obrobne specifične ciljne skupine (invalidi, otroci s posebnimi potrebami).


 
             

Projekt je sofinanciran s strani Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Avstrija v obodbju 2007-2013. http://www.si-at.eu in za slovenske partnerje preko Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko http://www.svrk.gov.si.
Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez in nekateri partnerji projekta tudi po zaključku projekta nadaljujejo z izvajanjem ekipnih olimpijad.

V kolikor želite izvesti ekipno olimpijado, jo lahko izvedete samostojna.

ÄŒe želite, da ekipno olimpijado za vas izvedejo sodelavci Olimpijskega komiteja Slovenije, nas kontaktirajte po e pošti ales.solar@olympic.si.